SPOLNOZDRAVLJE

Spolno zdravlje

Kako se zaštititi
HOME

Rizična ponašanja

Odgovornim ponašanjem, znatno se smanjuju rizici za zdravlje. Najvažnije je odabrati zaštitna, a izbjegavati rizična ponašanja.

U doba adolescencije (od 10. do 19. godine), djevojčice i dječaci postaju spolno aktivni. U prosjeku, prema nizu istraživanja, mladi u Hrvatskoj stupaju u spolne odnose oko 17. godine. Rani početak spolne aktivnosti, dok se mladi još razvijaju i emocionalno i kognitivno, može povećati rizik od neplaniranih trudnoća i/ili SPB, uglavnom zbog nepravilne uporabe ili neuporabe kondoma ili drugih kontracepcijskih sredstava.

Kondomi su jedino kontracepcijsko sredstvo koje istovremeno predstavlja učinkovitu metodu zaštite od SPB i neplanirane trudnoće. To mnogi znaju, no uporaba kondoma je nedosljedna. 

Nekorištenje kondoma povezano je s drugim rizičnim seksualnim ponašanjima, kao što su rani početak seksualne aktivnosti, veći broj spolnih partnera, spolni odnos s nepoznatom ili nedovoljno poznatom osobom ili osobom koja ima rizična ponašanja, spolni odnosi pod utjecajem alkohola i/ili droga. 

Dio mladih upušta se u rizična spolna ponašanja: 

Različita istraživanja pokazala su da rano seksualno iskustvo u adolescenciji nije izoliran događaj, te je povezan s drugim rizičnim ponašanjima s mogućim neposrednim i dugoročnim negativnim posljedicama za zdravlje. Dokazano je da za mlade koji su pušači i koji su skloni zlouporabi alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, postoji i veći rizik upuštanja u rane i rizične seksualne odnose. 

Prema rezultatima zadnjeg istraživanja među učenicima i učenicama u Hrvatskoj (HBSC, HZJZ, 2016.):

Oko jedna petina petnaestogodišnjaka i petnaestogodišnjakinja izjavljuje da puši. Učenici češće puše nego učenice. Prema nekim pokazateljima može se govoriti o blagom smanjenju pušenja posljednjih godina u Hrvatskoj. Ipak, Hrvatska je među zemljama s najvećom učestalosti pušenja kod učenika: treća u dobi od 15 godina u pušenju najmanje jednom svaki tjedan i 6. po pušenju u dobi do 13 godina i ranije.

Učenici češće piju alkoholna pića od učenica (4% dječaka prema 1% djevojčica za dob 11 godina, 12% dječaka prema 6% djevojčica za dob 13 godina, 40% dječaka prema 24% djevojčica za dob 15 godina). Iako su utvrđeni određeni pozitivni pomaci u smanjenju pijenja alkohola u vrlo ranoj dobi (13 godina i ranije), Hrvatska je između 3 do 6 zemalja u kojima se najviše učenika opija i pije redovito svaki tjedan.

Gotovo svaki peti petnaestogodišnjak (19%), te 11% petnaestogodišnjakinja najmanje je jednom u životu probalo marihuanu. Sa 6% mladića koji su marihuanu probali prvi put u dobi od 13 godina i ranije, Hrvatska je među 10 zemalja s najčešćom uporabom marihuane.

U Hrvatskoj je zabilježena dobra razina komunikacije s roditeljima (unutar 10 ili 11 vodećih zemalja) koja je u porastu od 2002. godine. Dobra komunikacija s roditeljima ima nedvojbeno pozitivan utjecaj na adolescentno razdoblje – siguran je zaštitni čimbenik kroz razdoblje djetinjstva i mladosti, štiteći od rizičnih ponašanja i od devijacija u razvojnom smislu. 

Uzimanje alkohola i drugih psihoaktivnih tvari pridonosi rizičnom spolnom ponašanju – utječe na sposobnost razboritog prosuđivanja i može dovesti do nepromišljenih, neopreznih postupaka i spolno vezanih specifičnih rizika, ali i rizika za zdravlje općenito. Opijenost smanjuje racionalno razmišljanje, pojačava nagon, a slabi samokontrolu. Stoga, alkoholu i drogama recite NE!

Savjeti za zaštitu spolnog zdravlja

Odgovorno spolno ponašanje

Prevencija – ABC

Saznaj i informiraj se o HIV-u i ostalim SPB

Edukacija je najbolja prevencija.

Spolno prenosive bolesti (SPB)

Odgodi spolne odnose dok ne budeš spreman/na

Rani spolni odnosi nose rizike za zdravlje. 

 

Rani početak spolne aktivnosti može povećati rizik od neplanirane (maloljetničke) trudnoće zbog nekorištenja ili nepravilnog korištenja sredstava za sprječavanje trudnoće (sve prirodne metode sprječavanja trudnoće u ovoj dobi znatno su manje pouzdane nego u odrasloj dobi, dok ostale metode u ovoj dobi mogu biti teže dostupne).

Rani početak spolne aktivnosti može povećati rizik od spolno prenosivih bolesti zbog nekorištenja ili nepravilnog korištenja kondoma, nezrelosti sluznice reproduktivnih organa zbog čega lakše dolazi do zaraze, te prekratkog vremenskog razdoblja u kojemu je mlada osoba imala priliku stvarno upoznati potencijalnog spolnog partnera. 

Rani početak spolne aktivnosti može povećati rizik od osjećaja tuge, razočaranja, žaljenja zbog učinjenog i drugih neugodnih emocija. 

Nemaju svi mladi spolno iskustvo.

Ako nisi siguran/na, ne trebaš žuriti!

Imati spolni odnos kako bi bio/la cool, nije cool!

Pokušaj odložiti stupanje u spolne odnose do potpune tjelesne i psihičke zrelosti.

Spolni odnos nije jedini način dokazivanja ljubavi. 

Odgađanje spolnog odnosa ne odnosi se samo na dob pri kojoj se netko upušta u prvi spolni odnos, već i na vrijeme koje protekne od upoznavanja srodne duše do stupanja u spolne odnose. Što kasnije, to sigurnije. 

Za zaštitu zdravlja važno je ostvariti spolni odnos u punoj fizičkoj i psihičkoj zrelosti i kada ti to želiš, a koji će se temeljiti na ljubavi, poštovanju i uvažavanju želja i stavova obaju partnera. 

Koristi zaštitu

Za one koji su spolno aktivni, pravilno i dosljedno korištenje zaštite u obliku kondoma pruža istodobnu zaštitu od HIV-a i ostalih SPB, neplanirane trudnoće, te znači brigu o vlastitom zdravlju i zdravlju partnera.

Ne mijenjaj često spolne partnere

Veći broj seksualnih partnera povećava rizik od zaraze HIV-om i drugim SPB. Što je manji broj spolnih partnera, manja je vjerojatnost izlaganja SPB. Jednostavna matematika.

Ne koristi alkohol i droge!

Uzimanje alkohola i drugih psihoaktivnih sredstava pridonosi rizičnim spolnim ponašanjima – utječe na sposobnost razboritog prosuđivanja i može dovesti do nepromišljenih i rizičnih postupaka.

Odlazi redovno na liječničke preglede

Redoviti preventivni pregledi kod liječnika su važni jer SPB često imaju oskudne ili nikakve simptome. U slučaju sumnje na SPB ili pojave simptoma SPB, otiđi kod liječnika bez odgađanja. Rano otkrivanje SPB omogućava uspješnije liječenje, te sprečava prijenos infekcije na druge. U slučaju SPB, važno je istovremeno liječenje obaju partnera.

 

VOLI I

BUDI

Za sigurniji prvi spolni odnos – ne žuri

Donosi pravilne odluke za zdravlje

Redovito obavljaj preventivne preglede

Ako si spolno aktivan/na – koristi kondom

Vjernost i odgovornost daju sigurnost

OSTALI ČLANCI KATEGORIJE