SPOLNOZDRAVLJE

Spolno zdravlje

Pomoć
HOME

Centri za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV

ZAGREB

CheckPoint Zagreb (udruga HUHIV) u suradnji sa Gradom Zagrebom,  Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim crvenim križem

Adresa: Domagojeva 10

Radno vrijeme: pon, sri, pet 16.00 – 19.30 h

T: 0800 448 767

E: pitaj@huhiv.hr

W: www.huhiv.hr/checkpoint

F: www.facebook.com/checkpoint.zagreb/

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitis C, anonimno i besplatno, putem brzih testova iz sline, nije potrebna uputnica

Čekanje rezultata testiranja: 20 minuta

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Adresa: Rockefellerova 12

Radno vrijeme: uto od 11.00 – 15.00 h i čet od 15.00 – 18.00 h

T: 01/ 48 63 345

E: hiv.savjet@hzjz.hr

Moguće je testirati se na: HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis, anonimno i besplatno, nije potrebna uputnica

Čekanje nalaza: 7 dana za HIV, a za hepatitis B, hepatitis C i sifilis do 14 dana

 

LGBT Centar Zagreb (udruga Iskorak), u suradnji s Hrvatskom zavodom za javno zdravstvo

Adresa: Petrinjska 27  

Radno vrijeme: sri/pet 16.30 – 18.30 h

W: www.iskorak.hr

Moguće je testirati se na: HIV (brzi testovi), nije potrebna uputnica

 

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om, Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»

Adresa: Mirogojska 8

Radno vrijeme: pon-pet 15.30 – 18.30 h

T: 01/ 46 78 243

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitise B i C, anonimno i besplatno, nije potrebna uputnica

Čekanje nalaza: 2 radna dana HIV, do 7 radnih dana za hepatitise B i C

 

DUBROVNIK

Epidemiološka služba, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Adresa: Dr. Ante Šercera  4a

T: 020/ 341 085

Radno vrijeme: pon i sri  16.00 – 18.00h

Moguće je testirati se na: HIV, hepatitise B i C i sifilis (anonimno i besplatno)

Čekanje rezultata: do tjedan dana

 

OSIJEK

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Adresa: Franje Krežme 1

Radno vrijeme: uto i čet  15.00 – 18.00 h

Telefon: 031/ 225 711

Moguće je testirati se na: HIV, hepatitise B i C (anonimno i besplatno)

Čekanje rezultata: 3-5 radnih dana

 

PULA

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Adresa: Nazorova 23

Radno vrijeme: pon i sri 15.00 – 17.00 h i prva subota u mjesecu od 8.00 – 12.00 h

Telefon: 052/ 529 017 i 052/ 529 046

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitise B i C (anonimno i besplatno)

Čekanje nalaza: HIV 3 radna dana, hepatitisi B i C do radnih 7 dana

 

RIJEKA

Epidemiološki odjel, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Adresa: Krešimirova 52a

Radno vrijeme: pon i sri 13.00 – 15.00 h

Telefon: 051/ 358 798

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitise B i C (za ostale spolno prenosive bolesti potrebno je javiti se ginekologu/urologu te on upućuje kamo dalje)

Čekanje nalaza: HIV i hepatitisi B i C oko tjedan dana

 

Udruga Hepatos Rijeka u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo PGZ

Adresa: Blaža Polića 2/III

T: 051/311-190; 091/4008-111

Radno vrijeme: čet 13.00 – 15.00 h

Moguće je testirati se na: HIV, hepatitis B i C

Čekanje nalaza: HIV i hepatitisi B i C oko tjedan dana

 

SLAVONSKI BROD

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Adresa: Vladimira Nazora 2a

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00 – 15.00 h

Telefon: 035/ 447 228

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitisi B i C (anonimno i besplatno)

Čekanje nalaza: HIV 2 radna dana, hepatitisi B i C do tjedan dana

 

SPLIT

Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za epidemiologiju, Ambulanta za AIDS

Adresa: Vukovarska 46

Radno vrijeme: pon – pet 8.00 – 16.00 h

Telefon: 021/ 401 114; 021/ 401 154

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitise B i C

Čekanje nalaza: HIV do 2 dana, hepatitisi B i C do 7 dana

 

ZADAR

Zavod za javno zdravstvo Zadar, Služba za epidemiologiju

Adresa: Ulica Don Ive Prodana 12

Radno vrijeme: pon i sri od 16.00 – 18.00 h

Telefon: 023/ 318 152

Moguće je testirati se na: HIV i hepatitis B i C

Čekanje nalaza: HIV i hepatitis B do 2 dana, a hepatitis C do 7 dana

 

KARLOVAC

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Služba za epidemiologiju

Adresa: Ulica dr. Vladka Mačeka 48

Radno vrijeme: Posjet je potrebno najaviti telefonom radnim danom od 08.30 do 14.30 ili putem e-maila kristina.sekulic@zjzka.hr te se s liječnicom dogovara optimalan termin posjeta.

Telefon: 047/ 611 265

Moguće je testirati se na: HIV

Čekanje nalaza: rezultat je dostupan nakon jedne minute

 

OSTALI ČLANCI KATEGORIJE