SPOLNOZDRAVLJE

Spolno zdravlje

Pomoć
HOME

Službe za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

Centri za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje pri županijskim zavodima za javno zdravstvo

Za informacije i pomoć vezano uz zaštitu mentalnog zdravlja te zlouporabu psihoaktivnih tvari, prevenciju i liječenje ovisnosti obratite se Službama za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje pri županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Navedene službe u svojoj organizaciji i sadržajima rada objedinjuju aktivnosti zaštite mentalnog zdravlja, zdravstva, socijalne zaštite i prosvjete s ciljem provođenja stalnog nadzora, edukacije, psihoterapije, obiteljske terapije, prevencije HIV infekcije i hepatitisa, te pomoći u rješavanju drugih životnih problema ovisnika i njihovih obitelji, kao i pružanju pomoći povremenim konzumentima droga i njihovim obiteljima.

Popis službi za zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju ovisnosti pri županijskim zavodima za javno zdravstvo

OSTALI ČLANCI KATEGORIJE