SPOLNOZDRAVLJE

Spolno zdravlje

Kako se zaštititi
HOME

Zaštita spolnog zdravlja

Znanje i odgovorno ponašanje najbolja su prevencija

Činim pravo – živim zdravo

Kako bi znao/la zaštititi svoje spolno zdravlje, trebaš znati što su sigurniji postupci kako bi ih primjenjivao/la, te koji su rizici kako bi ih izbjegavao/la. Istraživanja pokazuju da se mladi koji više znaju odgovornije ponašaju. Informacije i znanje potiču odgovorniji odnos prema sebi i drugima. Idealno je da se mladi počnu informirati o zaštiti spolnog zdravlja prije nego steknu prvo seksualno iskustvo, pri čemu se usvaja navika odgovornog spolnog ponašanja. Prema nizu istraživanja, prosječna dob stupanja u spolne odnose u Hrvatskoj je oko 17 godina.

Odgovornim spolnim ponašanjem može se spriječiti ili barem znatno smanjiti rizik od zaraze HIV-om ili drugom SPB, te rizik od neplanirane trudnoće. Najvažnije je izbjegavati rizična ponašanja i paziti na svoje tijelo. SPB i neplanirana trudnoća sprječavaju se pravilnim i pametnim odlukama vezano uz seksualne aktivnosti, te korištenje alkohola i droga.

O odgovornom spolnom ponašanju detaljnije u članku Odgovorno spolno ponašanje

OSTALI ČLANCI KATEGORIJE