SPOLNOZDRAVLJE

HIV AIDS

1

HIV se ne može prenijeti ubodom komaraca i krpelja

Pitanje 1/10