SPOLNOZDRAVLJE

Anketa je u potpunosti anonimna. Imaš priliku izraziti svoja mišljenja i stavove o različitim temama te s nama podijeliti svoja iskustva. Tvoji odgovori jako su nam važni. Ispunjavanjem ankete pomoći ćeš nam bolje razumjeti tvoje potrebe i iskustva, a informacije koje na grupnoj razini prikupimo iz anketa koristit ćemo za poboljšanje i razvoj aktivnosti kojima je cilj očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja u Hrvatskoj.

Spolnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba i važan je dio ljudskog života. Spolno zdravlje je važan dio zdravlja koji utječe ne samo na tjelesno, mentalno i emocionalno već na cjelokupno zdravlje. I o spolnom zdravlju možeš još puno učiti i to ne samo iz svog iskustva. Educiraj se kako bi tvoji odnosi mogli biti sigurniji i ugodniji. Edukacija je najbolja prevencija.

Spolnost i spolni odnosi vrlo su osobni i intimni dio ljudskog života koji uz zadovoljstvo i ugodu uključuju i određene rizike. Ti rizici mogu imati neželjene neposredne i dugoročne zdravstvene posljedice po tjelesno i mentalno zdravlje, pogotovo u mladenačkoj dobi.

Te neželjene posljedice prvenstveno su spolno prenosive bolesti/infekcije (SPB/SPI) i neplanirana trudnoća, zato je važno znati što sve možeš napraviti kako bi tvoj spolni život bio što sigurniji i ugodniji. Usvajaj znanja, ponašanja i životni stil koji je usmjeren dugoročnoj zaštiti tvog spolnog i reproduktivnog zdravlja kao i pozitivan pristup prema spolnosti.

Spolno zdravlje je važno :)

ANKETE

Ispuni našu kratku anonimnu anketu i podijeli s nama svoja iskustva!

OPŠIRNIJE