SPOLNOZDRAVLJE

HIV/AIDS, SPB i spolno zdravlje

1

Droga i alkohol povećavaju rizik za rizična ponašanja i negativno utječu na izbor odgovornog ponašanja koji je dobar za nas.

Pitanje 1/10