SPOLNOZDRAVLJE

Što misliš o kondomima? Želimo o tome više čuti neovisno o tome jesi li spolno aktivan/na, stoga smo izradili ovu anketu. Radi se o kratkoj anketi čije je ispunjavanje anonimno i dobrovoljno! Traje svega nekoliko minuta, a rezultate ćemo analizirati na grupnoj razini i koristiti u edukacijama očuvanja spolnog zdravlja, kao i raznim drugim preventivnim aktivnostima. Hvala ti unaprijed na njenom ispunjavanju. Anketa je izrađena i recenzirana u suradnji s prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Stavovi i navike korištenja kondoma

Pozivamo te da riješiš anketu o stavovima prema kondomima i navikama njihovog korištenja. Ispunjavanje je anonimno i traje svega jednu minutu. Dobivene podatke ćemo koristiti za  unaprjeđenje edukacije i informiranja o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih.

OPŠIRNIJE START